Безгръбначни животни

  • Червеи

    Червеите са вид безгръбначни животни.Червеите са най-низшите трипластни животни, разделени на три типа: плоски, кръгли и прешленести червеи.                         Виж повече

  • Насекоми

    Насекомите са вид безгръбначни животни. Te са най-голямата група животни в света. Повечето се излюпват от яйца и могат да променят формата си няколко пъти.  Виж повече