Бозайници

 

									 
    Обща характеристика.
	Бозайниците  са най-висшият клас гръбначни животни. Притежават козина, 
	топлокръвни са, централната им нервнa система е с най-висока степен на 
	развитие. 
									
	Как се хранят?
	Името идва от начина им на хранене на малките, бозаене — новородените
	индивиди получават от родителите си течност (мляко) с лесноусвоими 
	хранителни и защитни съставки.
						 
	Как дишат?
	Бозайниците дишат с бял дроб.
    В обмяната на газовете взема незначително участие и кожа
    та.Тя приема едва около 1% от използвания кислород.