За контакт с нас

 Теодора Златева Атанасова
 8б клас ПМГ"Никола Обрешков" гр. Казанлък
	   и 
 Силвия Колева Пашова
 8б клас ПМГ"Никола Обрешков" гр. Казанлък
 Сайтът е създаден за участие в НОИТ 2014г