Риби

 

									 
									 

 Обща характеристика.
 Рибите са първите гръбначни животни и са приспособени напълно към живот във водата. 
 Имат източено тяло с вретеновидна форма, което улеснява движението им. 
								 
 Как се хранят?
 Докатo са малки, почти всички риби са планктоноядни .В зряла възраст някои видове
 се хранят с планктон, други са месоядни, трети — тревопасни, има и всеядни. 
 В зависимост от начина си на хранене различните риби са изработили редица 
 приспособления.
							 
 Как дишат?
 Рибите обменят газове с околната среда, като използват хриле, разположени от двете
 страни на гърлото. Хрилете се състоят от множество нишки, съдържащи мрежа от
 капиляри и създаващи голяма контактна площ, през която се обменя кислород и 
 въглероден диоксид.