Видове

 • Риби

  Рибите са вид гръбначни животни. Те са първите гръбначни, чиито крайници са перки. Дишането им се осъществява чрез хриле. Виж повече

 • Птици

  Птиците са вид гръбначни животни.Те са клас двукраки, яйцеснасящи, покрити с пера и с видоизменени в криле предни крайници. Виж повече

 • Земноводни

  Земноводните са вид гръбначни животни. Повечето земноводни прекарват част от живота си на сушата, но не са приспособени за изцяло сухоземен живот. Виж повече

 • Влечуги

  Влечугите са вид гръбначни животни. Те садишащи атмосферен въздух четирикраки, обикновено покрити с люспи. Виж повече

 • Бозайници

  Бозайниците са вид гръбначни животни.Новородените индивиди получават от родителите си течност (мляко). Притежават козина. топлокръвни са и дишат с бял дроб. Виж повече

 • Червеи

  Червеите са вид безгръбначни животни.Червеите са най-низшите трипластни животни, разделени на три типа: плоски, кръгли и прешленести червеи. Виж повече

 •  

 • Насекоми

  Насекомите са вид безгръбначни животни. Te са най-голямата група животни в света. Повечето се излюпват от яйца и могат да променят формата си няколко пъти.  Виж повече