Влечуги

 

									  
	Обща характеристика.
	Влечугите са животни с непостоянна телесна температура - не произвеждат
	достатъчно топлина, за да я поддържат, а вместо това разчитат на 
	топлообмен с околната среда, за да регулират вътрешната си температура,
	например чрез придвижване между сянка и слънце

	Как се хранят?
	Повечето влечуги са месоядни.

	Как дишат?
        Влечугите дишат с помощта на бял дроб като движенията на органа
	се осъществяват от налягането осъществено върху него от 
	междуребрената и коремната мускулатура.