Земноводни

 

									 
 Обща характеристика 
 Земноводните са клас студенокръвни животни, включващ всички Четириноги,
 които нямат амниотични яйца. Повечето земноводни прекарват част от 
 живота си на сушата, но не са приспособени за изцяло сухоземен живот.
 
 Как се хранят? 									  
 Земноводните се хранят предимно с животинска храна. Само ларвите на 
 някои видове са растителноядни.
 
 Как дишат? 							  
 Осъществява се чрез белия дроб, хрилете и кожата. Белият дроб е двуделен
 - ляв и десен и съставен от торбички с алвеоли и капиляри.